Trakt Praski

       

Start


PROJEKT
AKTUALNOŚCI


Spacer na PragęSkrzyżowanie Krakowskiego Przedmieścia i ulicy Karowej to jedyne miejsce wzdłuż całego Traktu Królewskiego, z którego rozpościera się widok na Wisłę. Taka sytuacja tworzy doskonałą okazję, żeby skręcić w kierunku prawobrzeżnej Warszawy – wystarczy jedynie kilkanaście minut spaceru, żeby dotrzeć stąd w samo serce Starej Pragi.


Most pieszy a rewitalizacjaW 2010 roku w Krakowie powstała kładka Ojca Bernatka, która połączyła obszar Kazimierza z Podgórzem, położonym po prawej stronie Wisły. Przed rozpoczęciem inwestycji pomysł budził wiele kontrowersji, głównie ze względu na wysokie koszty budowy i zasadność tego typu inwestycji. Dziś, po 5 latach istnienia mostu można ocenić jego wpływ na ożywienie miasta po obu stronach rzeki.


Analiza kosztówCzy stać nas na budowę budowę mostu pieszo – rowerowego przez Wisłę? O kosztach budowy kładki w kontekście innych warszawskich inwestycji.


Pierwsze mosty na WiśleW XVII i XVIII wieku pomiędzy ulicą Bednarską a Okrzei instalowano pierwsze, tymczasowe mosty na łodziach. Prowadzące do nich ulice po praskiej stronie rzeki nabrały szczególnego znaczenia w strukturze Warszawy, stając się główną drogą dojazdową do stolicy od strony wschodniej. Ich reprezentacyjny charakter możemy obserwować do dziś w postaci zwartej zabudowy i pozostałości brukowanych nawierzchni.

W jaki sposób historyczny trakt można wykorzystać do ukształtowania współczesnej tożsamości miasta?


Oś SaskaWedług projektów z okresu międzywojennego ulica Karowa miała stać się przedłużeniem Osi Saskiej w kierunku Pragi, tworząc obszerne założenie urbanistyczne umożliwiające komunikację pomiędzy Wolą a terenami po prawej stronie rzeki.

Na ile aktualne pozostają wizje architektów z lat 30’ w kontekście potrzeb dzisiejszego miasta?


Od czego zacząć?Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia polegającego na połączeniu dwóch części miasta nie jest zależna od możliwości budowy mostu przez Wisłę. Inwestycję tę powinny poprzedzić działania mające na celu stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej i bogatej oferty usługowej w obszarze jej oddziaływania.


Zagadnienia komunikacyjneWisła nie jest jedyną barierą dzielącą prawobrzeżną i lewobrzeżną Warszawę. Szerokie arterie komunikacyjne, takie jak Wisłostrada, ul. Wybrzeże Szczecińskie czy nawet ul. Targowa powodują przerwanie ciągłości szlaku w kilku jego miejscach.

Czy można w prosty sposób zlikwidować istniejące bariery? W jaki sposób można usprawnić komunikację wzdłuż całego założenia?