Trakt Praski

       

O inicjatywie

Idea Traktu Praskiego zakłada utworzenie wyodrębnionego w strukturze miasta szlaku, prowadzącego z rejonu Krakowskiego Przedmieścia w samo serce Starej Pragi. Pieszo-rowerowa droga połączyć miałaby ulicę Karową na Powiślu poprzez kładkę z historycznym ciągiem ulic: Okrzei, Ząbkowskiej i Kawęczyńskiej, zlokalizowanym po prawej stronie rzeki. Stworzenie nowego, miejskiego założenia integrującego prawobrzeżną Warszawę z obszarem Śródmieścia mogłoby stanowić impuls dla rozwoju Pragi Północ i tym samym wspomóc proces jej rewitalizacji.


Koncepcja traktu była tematem pracy magisterskiej wykonanej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej przez Małgorzatę Dembowską pod kierunkiem prof. Ewy Kuryłowicz w 2014 roku. Motywem przewodnim projektu była pieszo – rowerowa kładka pomiędzy ulicą Okrzei i ulicą Karową. Projekt powstał przy udziale specjalistów z różnych dziedzin, m.in. prof. Krzysztofa Domaradzkiego (Pracownia Urbanistyki, WAPW), Jana Jakiela (stowarzyszenie SISKOM), prof. Danuty Kłosek – Kozłowskiej (Pracownia Dziedzictwa Miast, WAPW), dr Piotra Pachowskiego (Pracownia Projektowania Konstrukcji, WAPW).

Dzięki wsparciu lokalnych organizacji pozarządowych oraz osób zaangażowanych w działania społeczne koncepcja połączenia Pragi i Powiśla została utrwalona przy użyciu niniejszej strony oraz profilu FB „Kładką na Pragę”.