Trakt Praski

       

Warsztaty rewitalizacyjne


 
W połowie roku 2014 odbyły się warsztaty związane z rozpoczęciem prac nad Zintegrowanym Programem Rewitalizacji dla dzielnicy Praga Północ, w wyniku których Stowarzyszenie Architektów Polskich przygotowało szereg zaleceń do opracowywanego przez Miasto Stołeczne Warszawa dokumentu. Wśród rekomendacji SARP dotyczących przestrzeni publicznej Pragi znalazło się odnowienie ulic Okrzei i Ząbkowskiej, które miałyby stworzyć pieszo-rowerowy szlak łączący centrum Pragi z Wisłą.


Celem warsztatów było opracowanie wytycznych do programu przemian w sferze gospodarczej i przestrzennej na wskazanym obszarze Pragi Północ. Do udziału w warsztatach zostało zakwalifikowanych 5 zespołów, złożonych z architektów oraz specjalistów z dziedzin takich, jak socjologia, kulturoznawstwo, ekonomia czy zarządzanie. Każdy z zespołów przygotował szereg zaleceń do programu rewitalizacji w obszarze polityki lokalowej, mieszkaniowej, przestrzennej, transportowej i społecznej. Wszystkie propozycje uczestników warsztatów zostały przeanalizowane i ocenione przez jury pracujące pod przewodnictwem prof. Marka Bryxa. Na ich podstawie przygotowano rekomendacje, które miały stać się podstawą do opracowania ZPR.

Wśród tych rekomendacji znalazło się m.in. „odnowienie ulicy Okrzei i Ząbkowskiej z założeniem podwyższonego standardu — niestandardową małą architekturą i oświetleniem”, co pozwoliłoby na utworzenie reprezentacyjnego szlaku, będącego odpowiednikiem Traktu Królewskiego po prawej stronie Wisły. Powyższy zapis został uwględniony w opublikowanym przez SARP dokumencie na podstawie opracowania jednej z grup roboczych (RE: Praga w składzie: Gildas Boursin, Małgorzata Dembowska, Piotr Płoski, Krzysztof Michalski, Karol Langie, Marcin Kacprzyk, Tomasz Peszke, Konrad Marczyński, Maciej Kuziemski), która w swoim projekcie uwzględniła koncepcję kładki oraz Traktu Praskiego pomiędzy Pragą i Powiślem wzdłuż ulic: Karowej, Okrzei, Ząbkowskiej i Kawęczyńskiej.


Pełna treść dokumentu warsztatowego