Trakt Praski

       

Spacer na Pragę


Skrzyżowanie Krakowskiego Przedmieścia i ulicy Karowej to jedyne miejsce wzdłuż całego Traktu Królewskiego, z którego rozpościera się widok na Wisłę. Taka sytuacja tworzy doskonałą okazję, żeby skręcić w kierunku prawobrzeżnej Warszawy – wystarczy jedynie kilkanaście minut spaceru, żeby dotrzeć stąd w samo serce Starej Pragi.


Z perspektywy użytkowników rejonu Śródmieścia Warszawy Praga nadal pozostaje miejscem odległym, a system miejskich powiązań zdecydowanie faworyzuje kierunek wzdłuż rzeki, po jej lewej stronie. Trakt Królewski, Skarpa Warszawska czy Bulwary Wiślane wyraźnie podkreślają relacje północ – południe i na ogół pozbawione są powiązań w kierunku wschodnim. Istniejące mosty zaprojektowane zostały z myślą o ruchu samochodowym – łącząc główne arterie komunikacyjne po obu stronach Wisły nie zapewniają atrakcyjnej oferty usługowej i przestrzennej w bliskim ich dystansie, co z kolei nie stanowi odpowiedniej motywacji do spontanicznego “spaceru na Pragę”.

Warszawskie szlaki

Lokalizacja pieszo – rowerowego mostu na wysokości ulicy Karowej pozwoliłaby stworzyć doskonałe warunki do tego, żeby skręcić w kierunku prawego brzegu rzeki – skrzyżowanie Krakowskiego Przedmieścia i ulicy Karowej to jedyne miejsce wzdłuż całego Traktu Królewskiego, z którego widać dolinę Wisły. Możliwość bezpośredniego kontaktu z rzeką i jej drugim brzegiem pokazuje, jak niewielka odległość dzieli Pragę od najchętniej odwiedzanej dziś przestrzeni publicznej Warszawy. Potrzebowalibyśmy mniej, niż 20 minut marszu lub kilka minut jazdy rowerem, aby dotrzeć stąd do centrum Pragi – tj. skrzyżowania ulicy Targowej z ulicą Ząbkowską. Dystans ten to około 1800 metrów – czyli dokładnie tyle, ile wynosi długość Traktu Królewskiego od Ronda de Gaulle’a do Placu Zamkowego. Jakość przestrzeni ulic Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia pozwala skrócić odczuwalną długość tej drogi – w taki sam sposób podniesienie jakości ulic Karowej, Okrzei, Ząbkowskiej i Kawęczyńskiej mogłoby realnie przybliżyć do siebie odseparowane dziś dwie części miasta.

Ulica Karowa, Hotel BristolWiadukt MarkiewiczaCentrum Praskie Koneser przy ulicy Ząbkowskiej (w trakcie rewitalizacji)Bazylika przy ulicy KawęczyńskiejMłyn Michla (spichlerz), okolice ul. Kawęczyńskiej; obecnie w bardzo złym stanie, wymaga pilnych działań remontowych i rewitalizacyjnychBudynki dawnej Fabryki Drutu, Sztyftu i Gwoździ, tak zwana Drucianka - dziś w bardzo złym stanie; razem z terenami Młyna mogłaby tworzyć jeden kompleks kulturalny; fot. TJ

Cała długość utworzonego w ten sposób szlaku pozwala na wykreowanie interesującej drogi, zmieniającej się w czasie – łączącej silnie zurbanizowane części miasta o bogatych funkcjach kulturalnych i usługowych. Krakowskie Przedmieście, Skarpa Warszawska, wiadukt Markiewicza, Bulwary Wiślane, projektowana zabudowa Portu Praskiego, Centrum Praskie Koneser wraz z innymi obiektami o industrialnym charakterze mogą być pewną gwarancją atrakcyjności miasta w tym rejonie. Bogactwo tożsamości tych poszczególnych miejsc i ich liniowa struktura stanowią pretekst do utworzenia ciągu pieszo – rowerowego, eksponującego jedne z najciekawszych zakątków Pragi Północ.