Trakt Praski

       

Od czego zacząć?


Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia polegającego na połączeniu dwóch części miasta nie jest zależna od możliwości budowy mostu przez Wisłę. Inwestycję tę powinny poprzedzić działania mające na celu stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej i bogatej oferty usługowej w obszarze jej oddziaływania.


Budowa pieszo-rowerowego mostu przez Wisłę wiąże się z potrzebą zagwarantowania na ten cel odpowiednich środków (ok. 80-100 mln złotych) i przeprowadzenia dość czasochłonnego procesu inwestycyjnego. Jednak budowę kładki może poprzedzić realizacja mniejszych zadań, które poprawią jakość przestrzeni po obu stronach rzeki. Dzięki temu najbardziej kosztowny element założenia (tj. kładka) stanowić będzie ostatni etap całego przedsięwziecia, a w momencie powstania połączy dwa atrakcyjnie zagospodarowane rejony Warszawy.


Kluczowe są więc zmiany w zagospodarowaniu ulicy Karowej oraz ulicy Okrzei.


Pierwsza z nich, zlokalizowana na terenie Powiśla, pełni dziś rolę jedynie komunikacyjną i pozbawiona jest obiektów oraz funkcji miastotwórczych. Oprócz dostosowania przekroju ulicy do potrzeb pieszych i rowerzystów ważne byłoby wykreowanie w tym miejscu przestrzeni aktywnej, m.in. poprzez nową zabudowę z publicznie dostępnymi parterami. Działania te powinny zapewnić ciągłość miejskiej struktury na odcinku pomiędzy Krakowskim Przedmieściem i Wisłą, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla istniejącej zieleni. Szczególnej uwagi wymaga tutaj miejsce styku ul. Karowej i skarpy – duża różnica terenu oznacza konieczność wprowadzenia udogodnień dla rowerzystów i osób niepełnosprawnych, ale daje też szansę na wprowadzenie atrakcyjnego zejścia w kierunku Wisły z widokiem na jej prawy brzeg.

Ulica Okrzei natomiast, zlokalizowana po przeciwnej stronie rzeki, jest pierwszym miejscem, jakie napotkają osoby spacerujące traktem po przekroczeniu Wisły. Będzie w pewnym sensie wizytówką Pragi i od jej wizerunku może zależeć to, jak wiele z tych osób zechce poznać dalsze rejony dzielnicy. Jej obecny kształt, pomimo obecności historycznej zabudowy o wysokiej wartości, nie tworzy atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Niezbędne są więc działania na rzecz podniesienia jej jakości, możliwe do przeprowadzenia w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Co ważne, ożywienie ulicy Okrzei pozwoliłoby w stosunkowo prosty sposób zrealizować pierwszy fragment pieszego szlaku dzięki połączeniu jego dwóch ważnych punktów – Centrum Praskiego Koneser z Wisłą. Tegoroczne działania w rejonie ulicy Ząbkowskiej związane z organizacją festiwalu w letnie weekendy są pierwszym krokiem w tym kierunku. Rozszerzenie zasięgu kulturalnych wydarzeń w kierunku rzeki pomogłoby powiązać centrum Starej Pragi z nadwiślańską ścieżką pieszo – rowerową, poprawiając w ten sposób dostęp mieszkańców Pragi do Wisły i jednocześnie zapewniając lepszy kontakt pozostałych użytkowników z obszarem objętym programem rewitalizacji.


Pomysł rewitalizacji ulicy Okrzei znalazł się w finale programu Fundacji im. Stefana Kuryłowicza – Stypendium Praktyka.

Jury konkursu pracujące pod przewodnictwem arch. Jakuba Wacławka, w składzie: Maciej Kuziemski, arch. Natalia Paszkowska, arch. Jakub Wacławek, arch. Aleksandra Wasilkowska, arch. Maciej Zawadzki wyróżniło tę koncepcję za: ciekawą ideę przekształcenia ulicy będącej miejscem styku dwóch różnych pod względem społecznym i przestrzennym fragmentów Pragi Północ. Według opinii jurorów,

jest to przestrzeń o znaczącej ilości tkanki historycznej, podlegająca dziś silnym przekształceniom na skutek powstającej obok zabudowy Portu Praskiego. Dlatego też wymaga szczególnej uwagi i konkretnych działań, pozwalających za stworzenie przestrzeni inkluzywnej, która umożliwi współistnienie różnych grup społecznych i ograniczy negatywne skutki gentryfikacji


Powiązane tematy: projekt uspokojenia ruchu na ul. Okrzei

Aleksander Buczyński

Obecnie ulica Okrzei na całej swojej długości składa się z trzech pasów ruchu, a parkowanie w sposób chaotyczny odbywa się na chodniku. Prawdopodobnie na początku przyszłego roku rozpocznie się realizacja projektu zmiany organizacji ruchu w ul. Okrzei, który został wybrany w ramach budżetu partycypacyjnego w roku 2014. Projekt ten zakłada zmniejszenie przekroju jezdni do jednego pasa oraz utworzenie kontrapasa rowerowego i dwóch pasów do parkowania równoległego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod linkiem:

http://www.zm.org.pl/?a=praga_okrzei-132