Trakt Praski

       

„Konkretnie o Wiśle”


 
Latem 2015 roku, w ramach cyklu „Synchroniczacja. Projekty dla miast przyszłości” prowadzonego przez Fundację Bęc Zmiana odbyły się warsztaty „Konkretnie o Wiśle”, poświęcone poszukiwaniom rozwiązań mających na celu lepszą integrację miasta i rzeki. Wśród tych konkretnych propozycji znalazł się m.in. pomysł kładki pieszo – rowerowej pomiędzy ul. Okrzei i Karową.


Dyskusje na temat rzeki i jej relacji z miastem odbywały się w nadwiślańskim Placu Zabaw w formie cotygodnoowych, otwartych spotkań. Każde spotkanie składało się z prezentacji na temat sposobów zagospodarowania nabrzeży rzeki w jednej z europejskich stolic (Zurych, Berlin, Rzym, Kopenhaga), wspólnej debaty oraz części warsztatowej przeznaczonej dla grupy roboczej. W efekcie pracy grup roboczych przygotowany został szereg postulatów dotyczących możliwych zmian w przestrzeni nad Wisłą, które mogłyby pomóc w lepszym wykorzystaniu jej potencjału do ogniskowania życia w mieście. Jednym z tematów obecnych w czasie dyskusji była koncepcja połączenia Warszawy pieszo – rowerowym szlakiem w poprzek rzeki, przedstawiona przez Małgorzatę Dembowską.

Projekt kładki pomiedzy ulicą Karową i Okrzei znalazł się na wystawie podsumowującej warsztaty, która miała miejsce w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawa przy ul. Koszykowej w grudniu 2015 roku oraz w książce „Smutek Konkretu” jako jedna z konkretnych propozycji dla warszawskiej Wisły. Książka dostępna jest w sklepie wielobranżowym Fundacji Bęc Zmiana oraz w wersji online (fragmenty).


Publikacja „Smutek Konkretu”
Relacja z warsztatów