Trakt Praski

       

Analiza kosztów


Czy stać nas na budowę budowę mostu pieszo – rowerowego przez Wisłę? O kosztach budowy kładki w kontekście innych warszawskich inwestycji.

współpraca: Piotr Żółtowski, YLE Inżynierowie


Według szacunkowych obliczeń, koszt budowy kładki pomiędzy dwoma brzegami Wisły o długości ok. 450 m może wynosić około 80 – 88 mln złotych, w zależności od standardu wykończenia. Analiza kosztów została przeprowadzona przez Piotra Żółtowskiego z pracowni projektowej YLE, specjalizującej się w konstrukcjach mostowych. Na potrzeby obliczeń został przyjęty schemat kładki o konstrukcji stalowej, zbudowanej z 2 przęseł kratownicowych oraz rozpiętego pomiędzy nimi pomostu, a koszty poszczególnych zakresów prac zostały określone na podstawie cen materiałów i robót budowlanych aktualnych w 2015 r.

Dla porównania – koszt budowy trzy razy krótszej (145m) kładki Ojca Bernatka w Krakowie wyniósł 38 mln zł.

Schemat mostu będącego podstawą do wykonania analizy kosztów; projekt - M.DembowskaWizualizacja mostu będącego podstawą do wykonania analizy kosztów; projekt - M.Dembowska

*koszty prac wykończeniowych mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu wykończenia – mogą to być kwoty w wysokości 15-25% kosztów prac budowlanych; przy wysokim standardzie wykończenia całkowity koszt budowy mostu może wynieść ok. 88 mln złotych
ZAKRES PRAC KOSZTY [zł netto]
1. Prace przygotowawcze:
wytyczenie obiektu i obsługa geodezyjna, czasowa organizacja ruchu i zaplecze budowy, prace projektowe, nadzór budowy
4 599 031,00
2. Podpory:
ścianki szczelne, zasypki piaskowe, pale wielkośrednicowe 1500mm, oczepy pali (beton), zbrojenie, izolacje, narzuty kamienne, hydrofobizacja
18 525 890,00
3. Ustroje nośne:
konstrukcje stalowe przęseł kratowych, konstrukcje pomostu, konstrukcje belkowe, stropy stalowe, łożyska, dylatacje
34 091 000,00
4. prace wykończeniowe:
15% kosztów budowy
8 115 734,00
razem: 65 331 655 zł netto
80 357 935,00 zł brutto

Ostateczne kwota ta może być niższa w przypadku opracowania koncepcji o mniejszym przekroju użytkowym kładki, lub wyższa – jeśli w przyszłości wzrosną ceny materiałów i prac budowlanych. Jednak na potrzeby rozważań o możliwościach realizacji inwestycji można przyjąć, że koszty budowy mostu nie powinny przekroczyć 100 mln złotych brutto. Czy to dużo? To mniej więcej tyle, ile potrzeba na budowę Trasy Świętokrzyskiej, to 1/3 kosztów budowy jednej z dużych, kulturalnych instytucji i 1/60 kosztów budowy centralnego odcinka metra. Z drugiej strony – za kilkadziesiąt milionów złotych można byłoby wybudować kilka przedszkoli czy szkół. Poniższe zestawienie prezentuje dokładne dane dotyczące znaczących warszawskich inwestycji:

*źródło – Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy/ materiały prasowe
Trasa Świętokrzyska 76 000 000 zł
Bulwary Wiślane 123 000 000 zł
Muzeum Sztuki Nowoczesnej 270 000 000 zł
Centrum Nauki Kopernik 365 000 000 zł
Sinfonia Varsovia 300 000 000 zł
Centralny odcinek II linii metra (7 stacji) 5 900 000 000 zł

Inwestycja w most przeznaczony jedynie dla pieszych i rowerzystów może w pierwszej chwili wydawać sie rozrzutnością czy kaprysem niewielkiej grupy mieszkańców. Jednak budowa kładki pomiędzy ulicą Karową i Okrzei byłaby czymś więcej, niż tylko atrakcją turystyczną.

Zmiany w myśleniu o sposobie poruszania się po mieście pozwalają traktować pieszo-rowerowy most jako ważny element infrastruktury komunikacyjnej. Bezpośrednie połączenie centrum Pragi z centrum Warszawy może pełnić istotnę rolę w codziennym życiu ich mieszkańców, inspirując do wybrania roweru jako środka transportu.

Z ekonomicznego punktu widzenia kładka przez Wisłę na osi ulicy Okrzei może stanowić impuls dla ożywienia społeczno-ekonomicznego obszaru objętego programem rewitalizacji. Łatwy dostęp z Krakowskiego Przedmieścia w okolice ulicy Ząbkowskiej i Targowej pozwoli wygenerować większy ruch pieszych i rowerzystów na prawym brzegu Wisły, co z kolei pomoże aktywizować przestrzeń Pragi i tym samym podnieść jej wartość. W związku z tym budowę mostu w tym miejscu można traktować przede wszystkim jako długoterminową inwestycję, będącą integralną częścią istniejącego już programu rewitalizacji.